Májbogár- kontroll intézkedés


májbogár- kontroll intézkedés

Utasítás Először meg kell határoznia a javasolt feladat típusát. Ehhez meg kell találnia, hogy hány génpár alakul ki a javasolt tulajdonságok kialakulásához, milyen tulajdonságokat vesznek figyelembe.

Tudja meg, ebben az esetben homo- vagy heterozigóta, májbogár- kontroll intézkedés egymással, valamint hogy egy adott tulajdonság öröklődése összefügg-e a nemi kromoszómákkal. Tudja meg, hogy a vizsgálatra javasolt tulajdonságok közül melyik gyengeés melyik domináns erős.

Ugyanakkor egy genetikai probléma megoldásakor abból kell kiindulni, hogy az utódok domináns vonása mindig fenotípusosan fog megnyilvánulni. Határozza meg a ivarsejtek számát és típusát nemi szervek. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a ivarsejtek csak haploidok lehetnek. Ennek eredményeként az utódok mindegyiküktől kapnak egy "fél" kromoszómát. Készítsen sematikus jegyzéket a genetikai probléma állapotáról egy jegyzetfüzetbe.

Ebben az esetben a homozigóta alany domináns tulajdonságai AA kombinációja formájában, a heterozigóta - Aa. A recesszív előjel az aa kombinációja.

Fitol 1 vélemény

Elemezze a kapott eredményeket, és írja le ezt a numerikus arányt. Ez lesz a válasz a genetikára feladat. Kapcsolódó videók Hasznos tanácsok Sok ilyen probléma esetén a keresztezésre javasolt egyének genotípusa nincs meghatározva. Ezért olyan készítmények a férgek testből történő eltávolítására, hogy önállóan meg lehessen határozni a szülők genotípusát utódaik fenotípusa vagy genotípusa alapján.

A genetika tanulmányozása során nagy figyelmet fordítanak azokra a problémákra, amelyek megoldását a génöröklés törvényeinek felhasználásával kell megtalálni. A legtöbb természettudományi hallgató számára a problémák megoldása genetika a biológia egyik legnehezebb dolgának tűnik.

Ennek ellenére megtalálható egy egyszerű algoritmus segítségével. Szükséged lesz - tankönyv.

Utasítás Először gondosan olvassa el a problémát, és írja le a sematikus feltételt speciális karakterek használatával. Jelölje meg, hogy a szülők milyen genotípusokkal rendelkeznek, és milyen fenotípus felel meg nekik. Írja le, mely gyerekek jöttek ki az első és a második generációban. Vegye figyelembe, hogy melyik gén domináns és melyik recesszív, ha májbogár- kontroll intézkedés ilyen. Ha a feladat megadja a felosztást, akkor azt a sematikus rekordban is jelezze.

Az egyszerű feladatokhoz néha elég megírni egy feltételt, hogy megértsük a megoldást feladatok. A probléma sikeres megoldásához meg kell értenie, hogy melyik szakaszba tartozik: monohibrid, dihibrid vagy polihibrid keresztezés, nemhez kötött öröklés, vagy a tulajdonságot a gének öröklik. Ehhez számítsa ki, hogy a genotípus vagy a fenotípus milyen hasadás figyelhető meg az utódokban az első generációban.

Az állapot meghatározhatja az egyes genotípusokhoz vagy fenotípusokhoz tartozó egyedek pontos számát, vagy az egyes genotípusok fenotípusok százalékos arányát.

Kontroll 2003 film HQ

Ezeket az adatokat egyszerűvé kell redukálni. Figyeljen arra, hogy az utódok nemben nem különböznek-e tulajdonságaikban. Minden keresztezési típust a sajátos hasítása és fenotípusa jellemez. Ezeket az adatokat a tankönyv tartalmazza, és kényelmes lesz Önnek ezeket a képleteket külön lapra írni, és felhasználni a problémák megoldásakor.

Most, hogy felfedezte a felosztást, amelynek alapelve szerint az örökletes tulajdonságok továbbadódnak a feladata során, megtudhatja az utódokban élő összes egyed genotípusát és fenotípusát, valamint az átkelésben részt vevő szülők genotípusait és fenotípusait. Minden feladatok által biológia fel vannak osztva feladatok molekuláris biológia és feladatok a genetikáról.

Molekuláris biológia több téma is szerepel feladatok: fehérjék, nukleinsavak, DNS-kód és energia-anyagcsere. Egy savmaradék átlagos molekulatömege Számítsa ki a szükséges értékeket a "Nukleinsavak" témában, ragaszkodva Chargaffhoz: 1. Az adenin mennyisége megegyezik a timin és a guanin - citozin mennyiségével; 2.

Egy DNS-molekula láncában a nukleotidok közötti távolság 0,34 nm. Egy nukleotid relatív molekulatömege A genetikai kódok speciális táblázatának segítségével oldja meg a "DNS-kód" témájú problémákat. Neki köszönhetően megtudhatja, hogy melyik savat kódolja ez vagy az a genetikai kód. Számítsa ki az "Energiacsere" témakörben felmerülő problémákra a reakcióegyenlet alapján. Keresse meg a genetikát egy speciális algoritmus segítségével. Először határozza meg, hogy mely gének dominánsak A, B és melyek recesszívek a, b.

A domináns gén az a gén, amelynek vonása homozigóta AA, aa és heterozigóta állapotban Aa, Bb egyaránt megnyilvánul. Egy gént akkor nevezünk recesszívnek, ha vonása csak azonos gének találkozásakor májbogár- kontroll intézkedés meg, azaz homozigóta állapotban. Például a sárga magvú borsót keresztezték a magvú borsóval.

Az így kapott borsó növények sárga színűek voltak.

májbogár- kontroll intézkedés

Nyilvánvaló, hogy a sárga a domináns tulajdonság. Írja le ennek a megoldását feladatok tehát: A - a magok sárga színéért felelős gén, és - a magok zöld színéért felelős gén P: AA x aa G: A, a F1: Aa létezik feladatok ilyen típusú, több jellemzővel, majd jelölje meg az egyik A vagy a, a második B vagy b jellemzőt. A genetika tanulmányozását problémamegoldás kíséri.

Világosan mutatják a génöröklés törvényének működését.

Körömféreg hogyan viselkedik

A legtöbb hallgató számára ezek a feladatok hihetetlenül nehéznek tűnnek. De ismerve a megoldási algoritmust, könnyedén megbirkózik velük. Utasítás Két fő típus különböztethető meg. Az első típusú feladatoknál a szülők genotípusai ismertek. Májbogár- kontroll intézkedés kell határozni az utódok genotípusait. Először határozza meg, melyik allél domináns. Keresse meg az allélt. Írja le a szülők genotípusait. Sorolja fel az összes lehetséges ivarsejt-típust.

Határozza meg a hasítást. A második típusú problémáknál éppen az ellenkezője igaz. Az utódok felosztása itt ismert. Szükséges a szülők genotípusainak meghatározása. Keresse meg, mint az első típusú problémáknál, melyik allél domináns és melyik recesszív. Határozza meg a lehetséges ivarsejt-típusokat. Használja őket a szülők genotípusának meghatározásához.

A probléma helyes megoldása érdekében olvassa el figyelmesen és elemezze a pinwormok életfolyamata állapotot.

A probléma típusának meghatározásához megtudhatja, hány jellemzőpárt vesz figyelembe a probléma. Figyelje meg azt is, hogy hány génpár szabályozza a tulajdonságok fejlődését. Fontos kideríteni, hogy homozigóta vagy keresztezett-e, mi az átkelés típusa.

Határozza meg, hogy a gének függetlenek-e vagy kapcsolódnak-e egymáshoz, hány genotípus képződik az utódokban, és hogy az öröklődés nemhez kötött-e. Kezdje el megoldani a problémát. Röviden jegyezze fel az állapotot. Jegyezze fel az átkelésben részt vevő egyedek genotípusát vagy fenotípusát. Azonosítsa és jelölje meg az előállított ivarsejtek típusait. Jegyezze fel az keresztezésből származó utódok genotípusait vagy fenotípusait.

Elemezze az eredményeket, írja fel számszerűen. Írja meg a választ. C1-C4 rész hozzárendelések 1. Milyen környezeti tényezők járulnak hozzá a farkasok számának szabályozásához az ökoszisztémában?

Válasz: 1 antropogén: az erdőterület csökkenése, túlzott vadászat; 2 biotikus: élelmiszerhiány, verseny, betegségek terjedése. Határozza meg az ábrán látható sejtosztódás típusát és fázisát. Milyen folyamatok zajlanak le ebben a fázisban? Válasz: 1 az ábra a mitózis metafázisát mutatja; 2 az orsószálak a kromoszóma centromerekhez kapcsolódnak; zafír pasziánsz ebben a fázisban a dikromatid kromoszómák sorakoznak az egyenlítői síkban.

Miért javítja a talaj szántása a termesztett növények életkörülményeit? Válasz: 1 elősegíti a gyomok pusztulását és gyengíti a versenyt a termesztett növényekkel; 2 hozzájárul a növények vízzel és ásványi anyagokkal való ellátásához; 3 növeli a gyökerek oxigénellátását. Miben különbözik a természetes ökoszisztéma az agroökoszisztémától? Válasz: 1 nagy biológiai sokféleség, májbogár- kontroll intézkedés az élelmiszer-kapcsolatok és az élelmiszerláncok sokfélesége; 2 az anyagok kiegyensúlyozott körforgása; 3 hosszú fennállási időszakok.

májbogár- kontroll intézkedés

Magyarázza el azokat a mechanizmusokat, amelyek generációról generációra biztosítják a kromoszómák számának és alakjának állandóságát az összes organizmus sejtben? Válasz: 1 a meiózis következtében haploid kromoszómakészlettel rendelkező ivarsejtek keletkeznek; 2 a zigótában történő megtermékenyítés során a kromoszómák diploid halmaza helyreáll, amely biztosítja a kromoszóma készlet állandóságát; 3 a szervezet szaporodása a mitózis miatt következik be, amely biztosítja a kromoszómák számának állandóságát a szomatikus sejtekben.

Mi a baktériumok szerepe az májbogár- kontroll intézkedés körforgásában? Válasz: 1 baktériumok-heterotrófok - a reduktorok szerves anyagokat bontanak ásványi anyagokra, amelyeket a növények asszimilálnak; 2 baktérium-autotrófok fotók, kemotrófok - a termelők szervetlen anyagokból szintetizálják a szerves anyagokat, biztosítva az oxigén, a szén, a nitrogén cirkulációját stb. Melyek a bryophyták jellemzői? Válasz: 2 a mohák nemileg és ivartalanul szaporodnak váltakozó generációkkal: nemi gametofita és aszexuális sporofita ; 3 a kifejlett mohanövény nemi nemzedék gametofitaa spórákkal ellátott kapszula ivartalan sporofita ; 4 a megtermékenyítés víz jelenlétében történik.

A mókusok májbogár- kontroll intézkedés a tűlevelű erdőben élnek és főleg lucmaggal táplálkoznak. Milyen biotikus tényezők vezethetnek a fehérje populáció csökkenéséhez? Ismeretes, hogy a Golgi-készülék különösen jól fejlett a hasnyálmirigy mirigysejtjeiben. Mondd el miért. Válasz: 1 enzimek szintetizálódnak a hasnyálmirigy sejtjeiben, amelyek felhalmozódnak a Golgi-készülék üregében; 2 a Golgi-készülékben az enzimek buborékok formájában vannak csomagolva; 3 a Golgi-készülékből az enzimek a hasnyálmirigy-csatornába kerülnek.

Különböző sejtekből származó riboszómákat, az aminosavak teljes készletét, valamint az azonos mRNS és tRNS molekulákat egy kémcsőbe helyeztük, minden körülményt májbogár- kontroll intézkedés a fehérjeszintézishez. Miért szintetizálódik egy típusú fehérje egy kémcsőben különböző riboszómákon?

Válasz: 1 a fehérje elsődleges szerkezetét az aminosavak szekvenciája határozza meg; 2 a fehérjeszintézis templátjai azonos mRNS-molekulák, amelyekben azonos primer fehérjeszerkezet van kódolva. Milyen szerkezeti jellemzők jellemzőek a Chordov-típus képviselőire?

Válasz: 2 az idegrendszer cső formájában a test hátsó oldalán; 3 repedések az emésztőrendszerben. A réten nő a lóhere, a darázsok beporozzák. Milyen biotikus tényezők vezethetnek a lóhere populáció csökkenéséhez? Válasz: 1 a darázsok számának csökkenése; 2 a növényevő állatok számának növekedése; 3 a versenytársak növényeinek szaporítása gabonafélék stb. Miért különböznek e szervek sejtjei mitokondriális tartalomban?

Ajándékok és tippek

Parazitáktól származó cédrus 1 a mitokondrium a sejt energiaállomása, bennük az ATP molekulák szintetizálódnak és felhalmozódnak; 2 sok energiára van szükség a szívizom intenzív munkájához, ezért sejtjeiben a mitokondrium tartalma a legmagasabb; 3 a májban a mitokondriumok száma magasabb, mint a hasnyálmirigyben, mivel intenzívebb májbogár- kontroll intézkedés anyagcsere. Magyarázza el, miért veszélyes főzni vagy enyhén főtt marhahúst fogyasztani, amelyet nem fertőtlenítettek.

Válasz: 1 a marhahús finn szarvasmarha galandférget tartalmazhat; 2 az emésztőrendszerben a finnekből felnőtt féreg fejlődik ki, és egy személy lesz a végső tulajdonos.

Nevezze meg az ábrán látható növényi sejtorganoidot, az számokkal jelölt szerkezetét és funkcióit! Válasz: 1 az ábrázolt organoid - kloroplaszt; 2 1 - grana thilakoidok, vegyenek részt a fotoszintézisben; 3 2 - DNS, 3 - riboszómák részt vesznek a kloroplaszt saját fehérjéinek szintézisében. Miért nem lehet a baktériumokat eukarióták közé sorolni?

Válasz: 1 sejtjeikben a nukleáris anyagot egy kör alakú DNS-molekula képviseli, és nem különül el a citoplazmától; 2 nincs mitokondrium, Golgi komplex, EPS; 3 nem rendelkeznek speciális csírasejtekkel, nincs meiózis és megtermékenyítés. A biotikus tényezők milyen változásai vezethetnek az erdőben élő, főleg növényekkel táplálkozó meztelen meztelen csiga populációjának növekedéséhez?

A növények leveleiben a fotoszintézis folyamata intenzíven halad. Érett és éretlen gyümölcsökben fordul elő? Magyarázza el a választ. Válasz: 1 a fotoszintézis éretlen gyümölcsökben fordul elő amíg zöldekmivel kloroplasztokat tartalmaznak; 2 amint a kloroplasztok érlelődnek, kromoplasztokká májbogár- kontroll intézkedés, amelyekben nem történik fotoszintézis.

A gametogenezis mely szakaszait jelöljük az ábrán A, B és C betűkkel?

Félnek a vakondok a viztől? Az anyajegyek sajátos viselkedése

Milyen kromoszómakészlet van a sejtekben e szakaszok mindegyikében? Milyen speciális sejtekhez vezet ez a folyamat? Válasz: 1 A - szaporodás zóna szakasz osztódása sejtek diploidok; 2 B - növekedési szakasz zónaa sejt diploid; 3 B - az érés szakasza zónájaa sejtek haploidak, spermiumok fejlődnek. Mi a különbség a ascariasis antroponosis baktérium sejtek az élő természet más királyságainak organizmussejtjeiből?

Kérjük, jelöljön meg legalább három különbséget. Válasz: 1 nincs kialakult mag, mag burok; 2 számos organella hiányzik: mitokondrium, EPS, Golgi komplex stb. Miért tekintik a növényeket termelők az ökoszisztéma anyag- és energiaátalakulásának kezdeti kapcsolatának? Válasz: 1 szervetlen anyagok létrehozása szervetlen anyagokból; 2 felhalmozza a napenergiát; 3 táplálja az organizmusokat és az energiát az ökoszisztéma más részein élő szervezeteknek.

Milyen folyamatok biztosítják a víz és az ásványi anyagok mozgását a növényben? Válasz: 1 a gyökértől a levelekig a víz és az ásványi anyagok az erek között mozognak a belégzés következtében, amelynek eredményeként szívóerő keletkezik; 2 a növény felfelé irányuló áramát megkönnyíti a gyökérnyomás, amely a sejtek és májbogár- kontroll intézkedés környezet anyagkoncentrációjának különbsége miatt a gyökérbe áramló állandó víz eredményeként keletkezik.

Tekintsük az májbogár- kontroll intézkedés látható cellákat. Határozza meg, mely betűk képviselik a prokarióta májbogár- kontroll intézkedés az eukarióta sejteket. Bizonyítsa be álláspontját.